Chính phủ Pháp trao trả 3 bức tranh bị Đức quốc xã đánh cắp

Chính phủ Pháp trao trả 3 bức tranh bị Đức quốc xã đánh cắp

Chính phủ Pháp thu hồi 3 bức tranh bị Ðức Quốc Xã đánh cắp và trao trả cho con cháu của chủ nhân các bức tranh này vào thứ ba vừa qua. Tại buổi lễ do Bộ Văn hóa và Truyền thông Pháp tổ chức tại Paris, những người thừa kế hợp pháp được mời tham dự để nhận lại các tác phẩm nghệ thuật này.
Trong số các tác phẩm trên có bức tranh của một họa sĩ vô danh từ thế kỷ thứ 18 với tựa đề “Portrait of a Woman,” được trao lại cho Rosa và Jakob Oppenheimer, một gia đình buôn bán các tác phẩm nghệ thuật tại Bá Linh. Bức tranh thứ hai của họa sĩ Joos de Momper tựa đề “Moutain Landscape” thuộc về hậu duệ của nam tước Cassel van Doorn, một nhà kinh doanh ngân hàng. Cuối cùng, con cháu của nhà kinh doanh ngân hàng Romania, Richard Soepker, thừa kế bức tranh “Virgin with Child,” tác phẩm bị tịch thu vào tháng 6, 1943.
Bộ Văn hóa Pháp đã thành lập một đơn vị điều tra nguồn gốc 145 tác phẩm bị tước đoạt và sẽ công bố kết quả vào tháng 6 tới đây. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Aurelie Filippetti, có mặt tại buổi lễ cho biết, những bức tranh này không thuộc quyền sở hữu của chính quyền.
Sự kiện trao trả các tài sản nghệ thuật này diễn ra trước một ngày phát hành bộ phim “Momuments Men” tại Paris. Nội dung bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về hoạt động của tiểu đội Momuments Men trong thế chiến thứ hai, có nhiệm vụ thu hồi các tác phẩm nghệ thuật bị Ðức Quốc Xã đánh cắp. – T. Vi