01/12/2016 | 1

Chính phủ Obama sẽ tha cho 108 tỷ USD tiền nợ sinh viên

Chính phủ Obama sẽ tha cho 108 tỷ USD tiền nợ sinh viên

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Theo Tòa Bạch Ốc, chính phủ liên bang sẽ tha cho ít nhất 108 tỷ Mỹ kim tiền nợ sinh viên trong những năm tiếp theo, nhờ chương trình giảm tải gánh nặng tài chính cho sinh viên kiên trì học lên cao.

Báo cáo của chính phủ được phát hành hôm qua 30 tháng 11, cho biết đây là lần đầu tiên Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, gọi tắt là GAO, tiết lộ một số tiền nợ khổng lồ sẽ xóa cho những ai đáp ứng được yêu cầu trả nợ do chính phủ ông Obama quy định. Con số 108 tỷ Mỹ kim chiếm 1 phần 3 của tổng số tiền 355 tỷ Mỹ kim, là khoản tiền dự trù cho sinh viên vay từ năm 1995 tới năm 2017. Báo cáo của Thượng Nghị sĩ Mike Enzi – là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng Viện – cho biết Quốc Hội sẽ xóa thêm 29 tỷ Mỹ kim tiền nợ sinh viên. Quốc Hội thông qua kế hoạch giảm bớt gánh nặng nợ nần của sinh viên, bằng cách giảm dần khoản tiền trả mỗi tháng, và tha nợ cho bất cứ khoản vay nào được kiên trì chi trả từ 10 đến 20 năm.

Việc tha nợ cũng tùy thuộc vào việc người vay hiện nay đang làm việc trong khu vực công cộng hay tư nhân. Tòa Bạch Ốc cho biết con số 108 tỷ Mỹ kim có thể thay đổi trong trường hợp chính phủ tương lai của ông Trump đổi ý. GAO báo cáo trong vòng 3 năm qua, sinh viên ghi danh vay nợ nhiều gấp 3 lần, và trong số này, GAO ước tính sẽ có 137 tỷ Mỹ kim không thể chi trả. (Mai Đức)