Đang tải...
17/10/2013 | 0

CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MỞ CỬA TRỞ LẠI SAU 16 NGÀY ĐÓNG CỬA

CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MỞ CỬA TRỞ LẠI SAU 16 NGÀY ĐÓNG CỬA

Tin Hoa Thịnh Đốn – Nhân viên chính phủ liên bang được lệnh trở lại làm việc sáng nay, sau khi Quốc hội thông qua một dự luật để chính phủ mở cửa lại và nâng mức trần nợ. Dự luật này được Tổng thống Obama ký ban hành, chấm dứt vụ giằng co chính trị có thể làm bùng ra một vụ khủng hoảng kinh tế. Khuya hôm qua, Hạ viện do phe Cộng Hòa kiểm soát thông qua một thỏa hiệp giờ chót, sau cuộc biểu quyết với 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống.

Cuộc biểu quyết được tiến hành hơn 2 tuần sau khi chính phủ phải đóng cửa một phần vì phe Cộng Hòa không chịu thông qua bất kỳ dự luật ngân sách nào không có những điều khoản nhằm loại bỏ ngân khoản dành cho Luật chăm sóc sức khỏe được gọi là Obamacare, hoặc trì hoãn việc thực thi luật này. Tổng thống Obama và các nhà lập pháp đảng Dân Chủ không chịu điều đình về bất kỳ sự sửa đổi nào về Luật Obamacare cho tới khi nào chính phủ mở cửa lại và quyền vay nợ của chính phủ được triển hạn. Nhờ luật này, chính phủ được tài trợ thêm 3 tháng tới ngày 15 tháng 1, và trần nợ được tăng trong 4 tháng tới ngày 7 tháng 2.

Loading...