13/05/2016 | 1

Chính phủ hướng dẫn phòng vệ sinh các trường

Chính phủ hướng dẫn phòng vệ sinh các trường

Los Angeles, California. (Reuters) – Chính phủ Obama gởi thông báo tới từng học khu ở Hoa Kỳ, yêu cầu họ cho phép học sinh chuyển giới sử dụng phòng vệ sinh phù hợp giới tính của chúng.

Thông báo có chữ ký của các viên chức Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp, được gởi đi trong ngày thứ Sáu. Thông báo không có hiệu lực pháp luật nhưng ẩn chứa một mối đe dọa, rằng nếu các trường không tuân theo yêu cầu trong nội dung, có thể phải đối mặt với các vụ kiện hoặc mất viện trợ liên bang. Thông báo được gởi ra sau khi chính phủ Obama và chính quyền tiểu bang North Carolina chống đối nhau vì một dự luật được thông qua vào tháng 3. Bằng việc thông qua dự luật, North Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm người chuyển giới sử dụng phòng vệ sinh trong các tòa nhà công cộng, hoặc trong trường học, không đúng với giới tính khi họ mới chào đời.

Theo thông báo mà chính phủ Obama gởi đi hôm thứ Sáu, các trường học không nên yêu cầu học sinh chuyển giới phải có giấy chẩn đoán y tế, hoặc giấy xác nhận đang điều trị y tế, trước khi đối xử với chúng theo giới tính hiện tại. Người Mỹ đang bị chia rẽ về vấn đề người chuyển giới nên sử dụng phòng vệ sinh nào.

Thăm dò mới đây của Reuters cho thấy 44% nói người chuyển giới nên sử dụng phòng vệ sinh chung theo đúng giới tính sinh học. 39% nói người chuyển giới nên sử dụng phòng vệ sinh chung theo giới tính mà họ tuyên bố. (Mai Đức)