20/02/2017 | 0

Chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch tăng cường cấm Hồi Giáo, trục xuất di dân

Chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch tăng cường cấm Hồi Giáo, trục xuất di dân

Washington DC. (Reuters) – Bộ Nội An chuẩn bị hướng dẫn mới cho nhân viên di trú, đẩy nhanh tốc độ trục xuất di dân bất hợp pháp, bằng cách từ chối mọi yêu cầu xin tị nạn.

Hướng dẫn mới vẫn còn trong tình trạng dự thảo, ghi ngày 17 tháng 2, và chưa gởi tới các văn phòng có liên quan. Hướng dẫn này chỉ thị nhân viên di trú chỉ nhận người nào đáp ứng được điều kiện cho tị nạn, nhưng không cung cấp tiêu chuẩn cụ thể, khiến người xin tị nạn lo sợ về việc sẽ bị trừng phạt nếu bị trả về quê quán.

Theo nguồn tin của Reuters, trong hướng dẫn có đề mục nhân viên di trú phải xác định xem người xin tị nạn có lâm vào tình trạng bị đe dọa thực sự hay không, nếu như đơn xin tị nạn của họ không được chấp nhận. Rõ ràng đây là trở ngại đầu tiên mà di dân đang ở biên giới Mexico đối mặt. Phần lớn di dân muốn vào Hoa Kỳ chỉ vì vấn đề kinh tế.

Ba nguồn tin quen thuộc với bản dự thảo cho biết, mục đích của hướng dẫn mới là tăng cường việc kiểm tra ngay từ đầu, để giảm bớt việc kiện tụng tại tòa án; cũng như giảm bớt số di dân được phép ở lại Hoa Kỳ một thời gian dài trong khi chờ đợi phiên điều trần. Kế hoạch của chính phủ là cho nhân viên di trú nhiều quyền lực hơn, để họ tự quyết định xem ai có thể được điều trần ở tòa án, và ai bị từ chối ngay từ đầu.

Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2015, có 18% người xin tị nạn được chấp nhận. Nhưng từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2016, có 88% người xin tị nạn được chấp nhận. (Mai Đức)