19/01/2018 | 0

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào đúng ngày tổng thống Trump nhậm chức được một năm

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào đúng ngày tổng thống Trump nhậm chức được một năm

Ảnh: CNN

CNN- Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã đóng cửa bắt đầu vào đúng nửa đêm Thứ Sáu 19/01/2017 giờ Washington D.C, đánh dấu đúng ngày tổng thống Trump nhậm chức được một năm.

Trước đó, Thượng Viện đã bỏ phiếu phủ quyết một dự luật ngân sách ngắn hạn của Hạ Viện đưa sang, để duy trì chính phủ hoạt động thêm 4 tuần. Thượng Viện cần 60 phiếu để dự luật ngân sách thông qua, trong khi kết quả bỏ phiếu là 50/49. Năm thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ bỏ phiếu cùng các thành viên của đảng Cộng Hòa để thúc đẩy biểu quyết cho dự luật, trong khi 4 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đứng về phía đảng Dân Chủ.

Cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đã đổ lỗi cho nhau về việc đóng cửa chính phủ.

Phát ngôn viên báo chí của Tòa Bạch Ốc- Sarah Sanders- đã đọc thông cáo báo chí, nói rằng đảng Dân Chủ đã “…đặt quyền lợi chính trị lên trên an ninh quốc gia, những trẻ em cần được bảo vệ chăm sóc, và khả năng phục vụ người dân Mỹ…”, “…Đảng Dân Chủ đã dùng những người dân Mỹ làm con tin để đòi hỏi những yêu cầu không chính đáng (về di dân)”.

TỔng thống Trump gọi tên cuộc đóng cửa này là “Schumer Shutdown”, đổ lỗi cho lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ của New York  cũng đã trả đũa, gọi sự kiện này là “the Trump shutdown”. Theo ông, không ai xứng đáng nhận trách nhiệm này hơn là chính tổng thống Trump.

Lần gần đây nhất chính phủ bị đóng cửa 16 ngày vào tháng 10 năm 2013.  Đây là lần đầu tiên mà một chính phủ Hoa Kỳ hiện đại bị đóng của khi mà một đảng (nay là Cộng Hòa) đang kiểm soát cả Tòa Bạch Ốc, Thượng Viện và Hạ Viện. (Đoàn Hưng)