11/10/2013 | 0

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO NGƯỜI NGHÈO

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO NGƯỜI NGHÈO

Tin Miami – Tình trạng đóng cửa của chính phủ liên bang đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm cho người nghèo trong các ngân hàng thực phẩm ở Florida. Feeding South Florida là một trong 202 ngân hàng thực phẩm bị tổn thương bởi cuộc cãi vã chính trị của Hoa Thịnh Đốn. Đây là một trong 9 ngân hàng lớn nhất ở Florida, sử dụng 47 nhân viên và nhận được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp là một cơ quan liên bang. Nhiệm vụ cốt lõi của Feeding South Florida là nhận thức ăn từ những nguồn cung cấp và phân phát lại cho những người cần có thức ăn. Tuy nhiên tất cả mọi thứ phải dừng lại cho đến khi bế tắc trong Quốc hội được phá vỡ. Một nhân viên của Feeding South Florida tên Paco Velez cho biết với việc chính phủ đóng cửa, từ đây đến tháng 11, họ không biết chắc phải làm thế nào để có thức ăn nếu như chính phủ không cung cấp thực phẩm nữa. Toàn bộ hàng hóa trong kho này để nuôi ăn khoảng 1 triệu người ở tiểu bang Florida, và 30% của tất cả số hàng hóa này được chính phủ liên bang cung cấp. Năm ngoái, nơi đây cung cấp 35 triệu pound thực phẩm, giờ đây họ phải làm làm việc trên một kế hoạch dự phòng.