03/10/2013 | 0

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA SANG NGÀY THỨ BA

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA SANG NGÀY THỨ BA

Tin Tổng hợp – Hoa Kỳ bước sang ngày thứ ba chính phủ bị đóng cửa một phần mà vẫn chưa thấy giải pháp nào trước mắt, trong lúc thành viên bảo thủ đảng Cộng Hòa tại quốc hội nhất mực đòi lật ngược, hoặc trì hoãn việc thi hành một đạo luật mới về chăm sóc sức khỏe trước khi họ chấp thuận một ngân sách. Tổng thống Obama cảnh báo rằng việc trì hoãn có thể đẩy chính phủ Hoa Kỳ tới chỗ không trả nợ đúng hạn, với những hậu quả rất tai hại. Tối qua Tổng thống Obama gặp gỡ một nhóm nhà lập pháp Cộng Hòa tại Tòa Bạch Ốc, trong một nỗ lực khác nữa để đạt một giải pháp nhượng bộ hầu chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Sau một giờ rưỡi họp bàn, hai bên vẫn chưa giải quyết được bế tắc liên quan tới sáng kiến về chăm sóc y tế, là một vấn đề ưu tiên của Tổng thống Obama. Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa, tố cáo các thành viên của đảng Dân Chủ không chịu thương thuyết. Còn lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid bày tỏ sự thất vọng trước việc các thành viên Cộng Hòa không muốn thảo luận về một ngân sách mới, mà chỉ muốn có một biện pháp tạm thời để chính phủ mở cửa lại.