01/10/2013 | 0

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA, DU KHÁCH KHÔNG CÒN CƠ HỘI XEM VIỆN BẢO TÀNG VÀ CÁC ĐÀI TƯỞNG NIỆM

CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA, DU KHÁCH KHÔNG CÒN CƠ HỘI XEM VIỆN BẢO TÀNG VÀ CÁC ĐÀI TƯỞNG NIỆM

Tin Hoa Thịnh Đốn – Lần đầu tiên trong 17 năm, chính phủ đóng cửa một phần bắt đầu từ hôm nay trong sự bế tắc giữa Tổng thống Obama và đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội về chương trình chăm sóc sức khỏe, khiến nhiều cơ quan chính phủ, viện bảo tàng, công viên quốc gia phải đóng cửa theo, cũng như làm chậm các cuộc đàm phán thương mại và nghiên cứu y học. National Mall là nơi thường đầy ắp khách du lịch, hôm nay hoang vắng không bóng người trong khi các viện bảo tàng và đài tưởng niệm chung quanh lục tục đóng cửa.

Bên ngoài Viện Bảo tàng nổi tiếng National Air and Space, du khách đọc được dòng chữ Viện bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia hôm nay đóng cửa vì chính phủ đóng cửa. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Một nhân viên Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia châu Phi nhận xét đây là một tình huống xấu, là một nhân viên liên bang, ông cũng phải trả chi phí cho sự hồi phục tài chính. Từ Đài tưởng niệm Lincoln cho tới bức tượng Martin Luther King, tất cả đều bị chăng sợi dây của cảnh sát, xin đừng bước qua. Nhiều du khách cho biết họ rất thất vọng.