15/10/2015 | 0

Chính phủ CSVN cấm doanh nghiệp nhà nước đầu tư trái ngành để giảm thất thoát vốn

Chính phủ CSVN cấm doanh nghiệp nhà nước đầu tư trái ngành để giảm thất thoát vốn

Chính phủ CSVN vừa ban hành một nghị định cấm doanh nghiệp nhà nước góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và quỹ đầu tư, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chính phủ.

Bắt đầu được thực thi chính thức vào ngày 1/12/2015, nghị định này cũng nói rõ, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép, phải sắp xếp lại, chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư.

Vào năm 2011, Chính phủ đã ban ngành nghị quyết yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được đầu tư ngoài các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Nếu đã lỡ góp vốn tham gia, các doanh nghiệp này phải rút vốn trước năm 2015. Nếu không, ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo luật định.

Được biết đến cuối năm 2011, các tập đoàn kinh tế Nhà nước đầu tư ngoài ngành gần 23,744 tỷ đồng (khoảng 1 tỉ USD). Trong đó lớn nhất là lĩnh vực ngân hàng với 11,403 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản với 9,286 tỷ đồng, bảo hiểm là 1,682 tỷ đồng, chứng khoán là 696 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 677 tỷ đồng.

Đến nay, quá trình rút vốn khỏi 5 lĩnh vực bị cấm trên vẫn chưa được hoàn tất. Tổng giá trị rút vốn đến hết tháng 8/2015 chỉ là 13,797 tỷ đồng theo giá sổ sách.

Các doanh nghiệp nhà nước đầu tư kinh doanh trái ngành trong các lĩnh vực bị cấm kể trên, dẫn đến thua lỗ, trong khi các ngành chính thiếu vốn để phát triển. Điển hình là các tập đoàn lớn như Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV), Tập đoàn điện lực EVN, Tập đoàn đóng tàu Vinashin, …

Chính phủ Việt Nam phải phát hành trái phiếu hoặc bảo lãnh phát hành trái phiếu để trả nợ cho các doanh nghiệp đó. Điều này làm tăng nợ công, và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra khó khăn tài chính hiện tại cho chính phủ, và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Nhật Nam / SBTN