03/02/2016 | 1

Chile: Đồn điền cần sa lớn nhất thế giới

Chile: Đồn điền cần sa lớn nhất thế giới

Colbun, Maule Region, Chile. (Reuters) – Đồn điền trồng cần sa y tế lớn nhất châu Mỹ La tinh vừa được khai trương tại Chile hồi tháng rồi, đánh dấu một bước ngoặc cho thấy ngày càng có nhiều người trong vùng chấp nhận việc sử dụng cần sa để trị bệnh thay vì coi là hoạt động bất hợp pháp trước đây.

Đồn điền trồng 6,900 cây cần sa toạ lạc tại thị trấn Colbun nhỏ bé, cách Santiago khoảng 275 cây số, tương đương 170 dặm về phía nam sẽ giúp trị bệnh khoảng 4,000 bệnh nhân khắp Chile. Ana Maria Gazmuri, người đứng đầu “Fundacion Daya, tổ chức đứng đàng sau dự án này nói rằng, đồn điền trồng cần sa hợp pháp nói trên có diện tích rộng lớn nhất châu Mỹ La tinh. Cần sa được thu hoạch sẽ sử dụng để điều trị tại 3 bệnh viện lớn của Chile. Tất cả đều tỏ ra vui mừng trước sự kiện này, đặc biệt là những người bị bệnh ung thư. Bà Gazmuri cho rằng, việc cho phép trồng và sử dụng cần sa cần sa y tế đã thay đổi những người có tư tưởng bảo thủ lâu đời tại Chile.

Một số viên chức chính phủ phản đối sáng kiến mở đồn điền trồng cần sa, đã trì hoãn việc phê chuẩn. Tuy nhiên, bất chấp thái độ khăng khăng của những người bảo thủ, chính phủ cánh tả đã thúc đẩy tiến trình cải cách, kể cả việc chấp nhận phá thai và cho phép thành lập hiệp hội của người đồng tính. (Song Châu)