Chiếu phim Vietnamerica và hội thảo “chiến tranh & tị nạn” tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Tại Quốc Hội Hoa kỳ, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn và một số hội đoàn tổ chức một buổi triễn lãm tranh, chiếu phim Vietnamerica và hội thảo về “chiến tranh & tị nạn” tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Tham dự buổi hội thảo có sự hiện diện đặc biệt của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.