11/11/2016 | 0

Chiến thắng ông Trump khuyến khích đảng Cộng Hòa giảm thuế

Chiến thắng ông Trump khuyến khích đảng Cộng Hòa giảm thuế

Washington, DC. (Reuters) – Chiến thắng của ông Trump sẽ khuyến khích đảng Cộng Hòa hoàn thành một nhiệm vụ cốt lõi của đảng, là cắt giảm thuế suất đối với cá nhân và các hãng kinh doanh.

Đảng Cộng Hòa chờ cơ hội này để hành động nhanh chóng trong việc thay đổ mã số thuế mà họ đề nghị từ năm 1986. Họ xem sự thay đổi này là một chất xúc tác cho sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Họ sẽ giảm thuế đối với cá nhân và những tập đoàn đa quốc gia có thu nhập cao, đồng thời bãi bỏ thuế bất động sản tồn tại suốt 100 năm qua. Ông Trump kêu gọi giảm thuế thu nhập cho tất cả công dân Mỹ, từ 39.6% như hiện nay xuống còn 33%. Thuế của các hãnh kinh doanh giảm từ 35% như hiện nay xuống còn 15%. Theo đánh giá của Trung tâm Chính sách Thuế, đề nghị giảm thuế của ông Trump có lợi cho tất cả mọi tầng lớp đóng thuế, nhưng tầng lớp giàu nhất được hưởng lợi lớn nhất, về tiền mặt cũng như các lợi tức tính theo phần trăm.

Trong thời gian vận động, chiến dịch của ông bảo đảm không tăng thuế đối với người đóng thuế. Ngược lại kế hoạch của Hạ Viện là đặt mức thuế 20% cho các hãng kinh doanh, và 25% cho các công việc kinh doanh khác. Theo Trung tâm Chính sách Thuế, đề nghị của ông Trump lẫn đề nghị của Hạ Viện sẽ tăng thâm hụt ngân sách liên bang thêm 7.2 ngàn tỷ Mỹ kim, và làm mất ngân sách liên bang 6.2 ngàn tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm tới. (Mai Đức)