Chiến sĩ vô danh & Nhớ thành đô

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này thân gửi đến ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong bằng hai ca khúc Chiến Sĩ Vô Danh (Phạm Duy) & Nhớ Thành Đô (Hoàng Thi Thơ). Kính mời quý vị cùng thưởng thức.