04/07/2020 | 1

Chiến lược gia Jean Castex được bổ nhiệm làm Tân Thủ Tướng Pháp

Chiến lược gia Jean Castex được bổ nhiệm làm Tân Thủ Tướng Pháp

Ảnh: Politico

Tin từ PARIS, Pháp – Thủ tướng mới của Pháp được bổ nhiệm vào hôm thứ Sáu cho biết ông cảm thấy sẵn sàng đối mặt với thách thức chính là khôi phục nền kinh tế của Pháp sau những thiệt hại do đại dịch coronavirus và lệnh phong tỏa hai tháng trên toàn quốc gây ra.

Ông Jean Castex, người điều phối chiến lược tái mở cửa virus của Pháp, thay thế ông Edouard Philippe, người từ chức trước đó khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bố trí chính phủ để chuyển trọng tâm trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tổng thống Macron, người tuyên bố rằng ông muốn “một con đường mới” trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, chọn ông Castex để giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội trong giai đoạn phục hồi của Pháp. Tổng thống trung dung 42 tuổi này vẫn chưa cho biết liệu ông có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2022 hay không.

Ông Castex, 55 tuổi, là một công chức từng làm việc với nhiều chính phủ nhưng chưa bao giờ đảm nhận chức bộ trưởng. Việc tái mở cửa đầy thận trọng của Pháp kể từ ngày 11 tháng 5, cho đến nay vẫn được xem là thành công. Nhiệm vụ gần đây nhất của ông Castex bao gồm phối hợp các nỗ lực để dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa trong khi kiểm soát virus, từ việc mở lại trường học đến việc xử dụng khẩu trang thành yếu tố bắt buộc trên xe công cộng. Việc bổ nhiệm ông làm thủ tướng không cần sự chấp thuận của quốc hội. (BBT)