Chiến hạm Hoa Kỳ đi vào biển Hắc Hải

Khu trục hạm Mỹ, USS Donald Cook, tiến vào Hắc Hải.