Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Chiến dịch tranh cử Dân Biểu Liên Bang khu vực 39 của bác sĩ Mai Khanh Trần

Chiến dịch tranh cử Dân Biểu Liên Bang khu vực 39 của bác sĩ Mai Khanh Trần

Chủ Nhật 24/9/2017 tại thành phố Oakland đã diễn ra chiến dịch tranh cử Dân Biểu Liên Bang khu vực 39 của ứng cử viên bác sĩ Mai Khanh Trần.

(55)