Chiến dịch tranh cử Dân Biểu Liên Bang khu vực 39 của bác sĩ Mai Khanh Trần

Chủ Nhật 24/9/2017 tại thành phố Oakland đã diễn ra chiến dịch tranh cử Dân Biểu Liên Bang khu vực 39 của ứng cử viên bác sĩ Mai Khanh Trần.