Chích ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi

Chích ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi

Tin vui cho các gia đình có con em dưới 5 tuổi!

FDA đã cho phép chủng ngừa covid cho trẻ 6 tháng cho đến 5 tuổi với loại vắc xin covid mới.

Thuốc Pfizer có hiệu quả 80% sau 3 liều cách 3 tuần cho lần 2 và  lần 2, và 8 tuần giữa lần 2 và lần 3 đặc biệt đạt được kháng thể chống loại omicron rất cao. Ngoài vấn đề an toàn sức khỏe cho các trẻ và gia đình, khảo sát đã cho thấy trẻ bị covid có 40% tỉ lệ biến chứng kéo dài: dao động tâm trạng, và khó tập trung, trẻ dưới 3 tuổi hay bị rối loạn tiêu hóa, trẻ lớn bị ảnh hưởng học vấn vì dễ quên.

Trong tinh thần phục vụ cộng đồng, chúng tôi mời bạn vào Thứ Bảy, 06/25/22 này đến Miyoco Clinic từ 9:00 sáng đến 12:30 giờ trưa, tại số 15975 Harbor blvd, Fountain Valley, CA 92708
để chích mũi Pfizer có thể đem lại an toàn cho trẻ em và gia đình.

Vui lòng ghi danh tại link https://bit.ly/pvnfcovidvax

hay nhắn tin số 714-262-3230

Xin chia sẻ với bạn bè và gia đình, các em dưới 18t cần đến với phụ huynh.

BS Quỳnh Kiều kính mời