01/05/2015 | 0

Chicago sắp có Thư Viện TT Obama

Chicago sắp có Thư Viện TT Obama

Chicago, Illinois. (CBS) — Theo truyền thông Hoa Kỳ hôm Thứ Năm ngày 30 tháng Tư, thư viện tổng thống của ông Barack Obama gần như chắc chắn sẽ được xây dựng tại thành phố Chicago.

Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng dường như Chicago đã đánh bại các đề nghị của thành phố New York và tiểu bang Hawaii. Một đề nghị từ trường Đại học Chicago, nơi ông Obama là một giáo sư luật, cũng gần nơi ông có một ngôi nhà ở South Side của thành phố, dự trù sẽ được quỹ tài trợ của ông lựa chọn. Ông Obama lớn lên ở Hawaii và đã học tại Đại học Columbia ở New York. Ông giảng dạy tại đại học trước khi được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ trong năm 2004. Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ sẽ mãn nhiệm trong tháng 1 năm 2017, sau hai nhiệm kỳ tại Toà Bạch Ốc. Những người ủng hộ ông đã lập quỹ tài trợ vào tháng 1 năm 2014 để lên kế hoạch xây dựng thư viện mang tên ông theo truyền thống của các tổng thống Hoa Kỳ.

Cho đến nay, giá ước tính cho thư viện và bảo tàng là khoảng 500 triệu Mỹ kim. Dự án này sẽ tạo ra 1,900 việc làm ổn định trong một cộng đồng đang thiếu việc làm, và đóng góp khoảng 220 triệu Mỹ kim cho hoạt động kinh tế mỗi năm. (Huy Lam)