Chia sẻ về buổi gặp gỡ với Liên Hiệp Quốc và các phái đoàn ngoại giao ở Genève

Chia sẻ về buổi gặp gỡ với Liên Hiệp Quốc và các phái đoàn ngoại giao ở Genève

Nhân dịp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kiểm điểm định kỳ phổ quát tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, tối ngày 20/12019. phóng viên SBTN Genève đã có buổi gặp gỡ với ông Trần Đức Sơn của tổ chức Việt Tân, giáo sư Phạm Minh Hoàng, và cựu TNLT Đặng Xuân Diệu. Ba người đã có mặt tại Genève để tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc và những phái đoàn ngoại giao tại đó.