Chia sẻ nỗi đau Paris qua những tác phẩm nghệ thuật

Sau cuộc khủng bố vào ngày thứ sáu 13/11/15 vừa qua, người Paris nói riêng và người Pháp nói chung chia nhau một cái tang, chia nhau một nỗi buồn. Họ phải cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Quyển hồi ký ” Paris est une fête” (Paris hội hè miên man) của Ernest Hemmingway đột nhiên trở thành cuốn sách bán chạy nhất sau gần nửa thế kỷ xuất bản . Người Paris dựa vào những món ăn tinh thần để vực dậy nỗi đau. Người Pháp gốc Việt tại Paris cũng dùng những tác phẩm nghệ thuật để chia sẻ với người dân Paris nỗi đau chung. Đặc biệt sáng tác ” Paris tôi yêu” của anh Đình Đại là lời ngợi ca thống thiết trong tình yêu Paris.