Chia sẻ kinh nghiệm từ người từng nhiễm COVID-19

Trong vài tuần qua, phóng viên Phương Thúy của SBTN đã bị nhiễm Covid-19, nhưng cô và phu quân đã thoát qua được căn bệnh này. Vợ chồng Phương Thúy muốn chia sẽ tâm tình và king nghiệm đã trải qua đến quý khán giả sau đây: