Chia sẻ của người Việt tại Wichita – Kansas về việc Formosa ô nhiễm Việt Nam

Cuối cùng thì nhà máy Formosa đã nhận lỗi đã làm ô nhiễm môi trường, gậy thiệt hại nặng nề cho đồng bào 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Nhà máy đã đền bù tổng số tiền 500 triệu Mỹ kim nhưng con số đó xem chừng vẫn không là gì so với những đau thương mất mát của người dân. Sự kiện này đã gây ra sự phẫn nộ cho người dân trong nước cùng như hải ngoại. Mời quý vị cùng lắng nghe một vài chia sẻ của đồng hương tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas trong phóng sự sau đây.

TAGS: Formosa