Chia sẻ của các cựu quân nhân tại Massachusetts về ngày Quân Lực

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2017 cộng đồng người Việt tị nạn tại tiểu bang Massachusetts đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày Quân Lực VNCH. Chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện cùng một số cựu quân nhân trong quân lực VNCH và nghe họ chia sẻ về ngày Quân Lực như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi.