Chị Vũ Minh Khánh – Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài kêu gọi sự lên tiếng của cộng đồng hải ngoại

Cùng với một số người vợ của các tù nhân lương tâm như Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, chị Vũ Minh Khánh – vợ luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã đưa ra lời kêu gọi đến cộng đồng hải ngoại hãy lên tiếng về việc vào ngày 5 tháng 04 2018 tới đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đem 6 thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ ra xử tại phiên tòa sơ thẩm tại Hà Hội. Các thành viên bị đem ra xét xử gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển và cô Lê Thu Hà.