Chị Nguyễn Thị Mai tường trình về phiên toà xử ông Nguyễn Văn Túc

Xin mời quý vị cùng lắng nghe chị Nguyễn Thị Mai, con gái ông Nguyễn Văn Túc – thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, tường thuật về phiên toà xét xử ông Túc. Theo chị Mai, chỉ có 4 người trong gia đình được vào tham dự phiên toà và suốt phiên toà không được nói chuyện với nhau và luôn bị công an kèm cặp.