ADS
08/11/2015 | 0

Chỉ một con đường dấn thân (Vũ Lê Văn -VNTB)

Tặng Bạch Cúc,tác giả bài viết “Lối thoát nào cho dân tộc tôi?”

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?

Lời thở than đau đớn giữa chiều mưa đổ máu

Máu người biểu tình, máu ngàn năm tích tụ

Kết truyền dài từ rốn Mẹ Âu Cơ

Không! Không thể ngồi cắn bút làm thơ

Từng con chữ run bắn ngàn giọt máu

Bóp nát thơ, quẳng lót đường tranh đấu

Phăng người đứng dậy lao thẳng trong Mưa!

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?

Đừng than khóc, hãy đi vào nhà máy

Sinh tử với công đoàn, công nhân đứng đậy

Lẽ sống tìm trong cái chết mà thôi!

Hãy bước đi, xốc tới, lớp lớp người người

Hãy nổ!

Nổ!…

Nổ… trái tim trào máu !

Cùng nông dân, đất cũng đang đòi máu

Nổ banh triệu hạt mưa tanh tưởi phố phường

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?

Thơ cũng phải bể đầu phun máu

Hoa bị hiếp bởi sơn đen, nhà thờ bị quẳng phân người …

Cùng cha mẹ, trẻ thơ sẵn sàng vào nhà đá

Lối thoát nào cho dân tộc tôi?

Khí mù đen đặc bủa vây tứ phía

Hãy đốt lửa! Lửa cháy lên ngàn độ

Chỉ còn lần duy nhất! Tới cùng thôi!

Vũ Lê Văn

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Bài Liên Hệ