21/08/2014 | 1

Chỉ huy trưởng quân đội Thái lên làm thủ tướng

Chỉ huy trưởng quân đội Thái lên làm thủ tướng

Bangkok, Thái Lan. (Reuters) – Hôm nay 21 Tháng 8, Tướng Prayuth Chan-ocha đã được quốc hội do ông ta chỉ định bầu làm thủ tướng.

Quân đội Thái Lan đã đảo chánh trong ngày 22 tháng 5, sau 6 tháng người biểu tình chiếm các đường phố và công viên thủ đô đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Mặc dù sự chỉ định sẽ đưa tới việc thành lập chính phủ lâm thời, quyền lực quốc gia sẽ vẫn nằm trong tay hội đồng quân lực. Tướng Prayuth Chan-ocha nói rằng ông ta sẽ thực hiện nhiều biện pháp cải cách trong thời gian một năm trước khi tổ chức các cuộc bầu cử. Thủ tướng lâm thời sẽ lãnh đạo chính phủ có 35 bộ và các bộ trưởng sẽ được chỉ định trong tháng 9.

Quân đội Thái Lan nói rằng họ phải lãnh đạo quốc gia để ngăn chận đổ máu giữa phe chống đối và ủng hộ anh em cựu Thủ tướng Thaksin. Qua các bài diễn văn hàng tuần, Tướng Prayuth đã nêu cao tinh thần quốc gia, đưa ra nhiều cải cách từ làm sạch các bãi biển cho tới chính sách năng lượng, di dân. Tiếng nói chỉ trích đối với quân đội đã im lặng vì quân đội sẵn sàng đàn áp mạnh thành phần chống đối.

Tướng Prayuth 60 tuổi phải về hưu trong tháng 9, nhưng ông ta sẽ tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quân lực được đặt tên là Hội đồng Quốc gia cho Hòa bình và Trật tự. Những bộ trưởng do Tướng Prayuth chỉ định sẽ phải được quốc vương chấp thuận. (H. Võ)