26/08/2015 | 0

Chỉ dẫn của Bộ Quốc Phòng về phóng viên

Chỉ dẫn của Bộ Quốc Phòng về phóng viên

Arlington, Virginia. (CBS) – Các chỉ dẫn mới của Bộ Quốc Phòng cho phép chỉ huy trừng phạt các phóng viên và đối xử với họ như là những người tham chiến không đặc quyền, nếu họ tin rằng các phóng viên thông cảm hoặc hợp tác với kẻ thù.

Theo các chuyên gia về luật quân sự và các phóng viên, Chỉ Dẫn Luật Chiến Tranh, được cập nhật để áp dụng lần đầu tiên cho tất cả các ngành trong quân đội, bao gồm một điều khoản mơ hồ về ngôn từ là các chỉ huy quân đội có thể diễn giải một cách rộng rãi. Các chỉ huy có thể yêu cầu phóng viên rời khỏi các căn cứ quân sự hoặc bắt giữ các phóng viên vì một số tội nhận thức. Chỉ dẫn dài 1,180 trang tuyên bố, nhìn chung, các phóng viên là thường dân. Nhưng chỉ dẫn nói thêm rằng các phóng viên có thể là thành viên của quân đội, những người được ủy quyền để tháp tùng các thành viên quân đội, hoặc những người tham chiến không đặc quyền. Một người được coi là tham chiến không đặc quyền không được hưởng các quyền lợi theo Công Ước Geneva, do đó chỉ huy có thể hạn chế đưa tin về những khu vực nhất định, hoặc thậm chí tạm giữ vô thời hạn mà không có cáo buộc bất kỳ phóng viên nào được coi là tham chiến không đặc quyền.

Các viên chức bộ Quốc Phòng cho biết thuật ngữ tham chiến không đặc quyền có ý định chỉ ra những kẻ khủng bố hoặc gián điệp có thể giả mạo làm phóng viên, hoặc cảnh báo những người làm việc cho các trang mạng hay các ấn phẩm thánh chiến, được sử dụng để khuyến khích hay tuyển mộ phiến quân. (Nguyên Trân)