Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử, văn phòng tranh cử của cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn có tin khẩn cấp

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử, văn phòng tranh cử của cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn có tin khẩn cấp

Văn phòng vận động tranh cử của cựu thương nghị sĩ Janet Nguyễn vừa gởi ra một thông cáo báo chí có nội dung sau đây: Chỉ còn dưới 10 ngày là đến Ngày Bầu Cử, và họ có tin khẩn cấp!! 

Theo tin tức của văn phòng bầu cử cho thấy, đã có hơn 61 ngàn phiếu bầu được nộp vào, nhưng trong số đó, có rất ít phiếu từ các cử tri gốc Việt. Thế nên, hơn bao giờ hết, họ rất cần lá phiếu của quý vị.  Xin hãy gửi những phiếu bầu của quý vị ngay hôm nay.

 Như quý vị còn nhớ vào năm 2018, họ đã mất đi ghế Thượng Viện tiểu bang chỉ với 3,000 phiếu vì hơn 34 ngàn người Mỹ gốc Việt đã không đi bầu. Hiện nay, văn phòng tranh cử của thượng nghị sĩ Janet đã luôn tích cực vận động và liên lạc với những cử tri, vì họ hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử này và để tiếng nói chân thật của cộng đồng người Việt phải được lắng nghe tại Quốc Hội Tiểu Bang.

Nếu quý vị có câu hỏi về bầu cử, xin gọi cho văn phòng tranh cử của bà Janet Nguyễn qua số 714-786-8800 hoặc email cho văn phòng tại địa chỉ email info@janetnguyen.com (BBT)