01/08/2014 | 1

Chỉ có 20% dân Hà Nội hài lòng với bộ máy công chức

Chỉ có 20% dân Hà Nội hài lòng với bộ máy công chức

Chính quyền thành phố Hà Nội cho hay, sẽ tung ra hơn 5,400 phiếu khảo sát ý kiến người dân về hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền kể từ ngày 1 tháng 8, 2014.

Theo báo mạng VNExpress, chính quyền Hà Nội sẽ dựa vào kết quả của cuộc khảo sát này để thẩm định sự hài lòng của người dân Hà Nội đối với bộ máy hành chánh các cấp.

Các cơ quan công quyền thuộc các lĩnh vực được ưu tiên khảo sát gồm: đơn vị cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hôn thú…

Đơn vị khảo sát sẽ tung ra hàng ngàn phiếu thu thập ý kiến của người dân trong vòng ba tháng tới. Bản đúc kết sau cùng do Viện Nghiên Cứu – Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Hà Nội thực hiện, sẽ được công bố vào đầu năm 2015.

Đơn vị chủ trương thực hiện cuộc khảo sát là chính quyền Hà Nội không nói cuộc thăm dò ý kiến người dân lần này về mức độ hài lòng của họ đối với bộ máy công quyền để nhằm mục đích gì.

Trước đây hai năm, Hà Nội cũng từng thu thập ý kiến của 1,000 cán bộ chủ chốt các quận – huyện và công ty ở Hà Nội về hiệu quả đợt cải cách hành chính tại các sở: Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch – Đầu tư và Tài chính.

Kết quả của đợt thăm dò trên cho thấy, phần lớn cán bộ lãnh đạo ở Hà Nội đều cho rằng, tình trạng nhũng nhiễu ở các sở vẫn thường xuyên xảy ra. Sở Tài Nguyên – Môi Trường (trước đây là Sở Nhà đất), dẫn đầu về điểm xấu, kế đến là sở Quy Hoạch – Kiến Trúc, Sở Kế Hoạch – Đầu Tư, Sở Xây Dựng và cuối cùng là Sở Tài Chính.

Một cuộc khảo sát được thực hiện trước đó nữa của Vụ Cải Cách Hành Chính thuộc Bộ Nội Vụ cho thấy tuyệt đại đa số người dân, và các công ty không hài lòng với thái độ phục vụ, cũng như hiệu quả hoạt động của công chức các đơn vị công ích.

Tỉ lệ bất mãn với guồng máy hành chính thành phố Hà Nội lên tới 80%. Đây có thể là lý do khiến chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội lại lục tục tổ chức thêm một cuộc khảo sát khác nữa, với mục đích tìm mọi cách để cải thiện bộ mặt của bộ máy hành chính địa phương mình. (S. Châu)