03/07/2017 | 0

Chỉ có 17% người Mỹ đồng ý với dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện

Chỉ có 17% người Mỹ đồng ý với dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện

Washington DC. (Reuters) – Theo kết quả thăm dò mới nhất của NPR, PBS NewsHour và Marist, người Mỹ không ủng hộ dự luật bảo hiểm sức khỏe của đảng Cộng Hòa, cũng không hài lòng với cách Thượng Viện tiến hành việc xóa bỏ và thay thế Obamacare.

Chỉ có 17% trong số những người được hỏi, trả lời rằng họ đồng ý với dự luật bảo hiểm sức khỏe TrumpCare của Thượng Viện, được gọi nôm na là “Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Tốt Hơn”. Trong khi đó 55% cho biết họ không đồng ý. 25% trả lời không nghe báo cáo đủ về dự luật nên không thể có ý kiến.

Tuần trước, sau khi nhận thấy không có đủ sự ủng hộ, lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện quyết định trì hoãn buổi bỏ phiếu cho tới khi Quốc Hội trở lại sau kỳ nghỉ lễ Độc Lập 4 tháng 7. Thứ Hai tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc Hội phát hành kết quả phân tích, cho thấy nếu dự luật của Thượng Viện được ban hành, sẽ có 22 triệu người bị mất bảo hiểm sức khỏe trong 10 năm tới, một phần là vì điều khoản xóa bỏ việc mở rộng Medicaid.

Kết quả khảo sát cho thấy trong khi 100% thành viên Dân Chủ tuyên bố phản đối dự luật, 68% cử tri độc lập cũng phản đối dự thảo của Thượng Viện, chỉ có 35% thành viên Cộng Hòa là ủng hộ dự luật.

Thực tế cho thấy khá nhiều người Mỹ muốn thay đổi Obamacare, chứ không muốn xóa bỏ hẳn. 46% cho biết muốn nhìn thấy Obamacare làm nhiều hơn cho người Mỹ, chỉ có 7% trả lời không thích Obamacare.

Hiện nay Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát đang có kế hoạch giữ lại Obamacare, và chỉ thay đổi một số điều khoản. (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare