12/05/2019 | 11

Chỉ cần bấm LIKE bài biết của người phản biện, công an sẽ bị kỷ luật

Chỉ cần bấm LIKE bài  biết của người phản biện, công an sẽ bị kỷ luật

Ảnh minh họa- Nguồn hình Dân trí

Tin Vietnam.– Báo Dân trí ngày 11 tháng 5 năm 2019 loan tin, bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa công bố dự thảo lần hai về Thông tư quy định giải quyết kỷ luật trong ngành công an.

Nội dung dự thảo cho biết, những người đang làm việc trong ngành công an chỉ cần bấm LIKE  hay chia sẻ những bài viết, video clip, lời nói, bình luận mang tính phản biện trên mạng xã hội nhưng bị nhà cầm quyền chụp mũ là trái với chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Cộng sản, những bài viết được xem là chống đảng, nhà nước Cộng sản thì bị xem là hành vi gây hậu quả ít nghiêm trọng, và sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên quy định trên không áp dụng cho toàn ngành công an, mà những ai nằm trong đội ngũ dư luận viên thì sẽ được thực hiện các thao tác nhấn vào các nốt thích, bình luận, hay chia sẽ để nhằm phản bác lại những thông tin được cho là của thế lực thù địch. Vì đây được xem là nhiệm vụ phục vụ yêu cầu của công việc.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, nếu những người trong ngành công an mà có các vết xăm trổ trên da, hoặc thực hiện các hoạt động được cho là mê tín, dị đoan, trái với thuần phong, mỹ tục thì cũng bị kỷ luật khiển trách.

An Nhiên