08/10/2014 | 5

Chế độ CSVN áp đặt thành công chế độ ngu dân

Chế độ CSVN áp đặt thành công chế độ ngu dân

Đài RFA Việt ngữ vừa thực hiện một cuộc toạ đàm, thu thập nhiều ý kiến nhận định về việc “có hay không có, sự ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Dù tại Hong Kong đối với giới trẻ Việt Nam”.

RFA cho rằng ở Việt Nam kể từ sau năm 1975 cho đến nay, giới sinh viên học sinh chưa hề xuất hiện bất kỳ phong trào tranh đấu dân chủ nào, mặc dù Việt Nam là đất nước được cai trị bởi guồng máy lãnh đạo độc tài toàn trị, và áp đặt trong mọi lĩnh vực. Người dân Việt Nam không hề được tự do bầu cử, ứng cử, kể cả quyền tự trị đại học như thời Việt Nam Cộng Hoà.

RFA dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nhà cầm quyền CSVN đã thành công trong việc biến sinh viên học sinh thành một lực lượng phục tùng, ngoan ngoãn bằng mạng lưới công an dày đặc, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động, kể cả con đường tiến thân của họ.

Theo nhà giáo Đỗ Việt Khoa (Hà Nội) thì chính sách ngu dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp dụng tại đất nước mình đang là một thảm hoạ đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Hiện nay, rất nhiều người Việt Nam lảng tránh việc chính trị, xem chính trị là vấn đề cấm kị, và ngại bộc lộ chính kiến của mình. Ông Đỗ Việt Khoa nói, ông không tin rằng Việt Nam sẽ có một phong trào đòi dân chủ mạnh mẽ như ở Hong Kong hiện nay. Theo ông, sự thay đổi triệt để ở Việt Nam chỉ có thể xảy ra ở thượng tầng kiến trúc, chứ không thể có một cuộc cách mạng từ dưới lên. (S. Châu)