Cháy rừng tại quận Cam, California đe dọa phá hủy nhiều ngôi nhà và buộc người dân phải di tản

Cháy rừng tại quận Cam, California đe dọa phá hủy nhiều ngôi nhà và buộc người dân phải di tản

Vào sáng thứ năm (ngày 3 tháng 12), một đám cháy rừng bùng lên do gió mạnh đang đe dọa các ngôi nhà trong các cộng đồng miền núi của Quận Cam, khiến người dân phải di tản.

Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam cho biết một lệnh di tản bắt buộc đã có hiệu lực đối với cư dân của Silverado Canyon, Modjeska Canyon và Williams Canyon khi Bond Fire lan rộng tới 7,200 mẫu Anh.

Bên cạnh đó, tàn dư của các đám cháy rừng đã phân tán do gió mạnh và làm bùng lên những đám cháy mới dọc theo Santiago Canyon. Trên Twitter, Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam cho biết “Cư dân trong khu vực nên chuẩn bị di tản.” Hơn 240 lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy.

Khuyến cáo di tản tự nguyện đã có hiệu lực ở Borrego Canyon, Foothill Ranch, Baker Ranch, Portola Hills, Live Oak Canyon, Trabuco Canyon và Rose Canyon, và trên Valley Vista Way và Meadow Ridge Drive. (BBT)