10/02/2014 | 1

Cháy Rừng Ở Úc

Cháy Rừng Ở Úc

Melbourne, Australia. (Reuters)
Nhân viên cứu hỏa Úc đang cố gắng đối phó với các trận cháy rừng ở tiểu bang Victoria và South Australia đã thiêu hủy ít nhất 26 căn nhà. Một gia đình 5 người đã chạy thoát an toàn trong lúc lửa thiêu căn nhà của họ. Cơ quan cứu hỏa tiểu bang Victoria cho biết trong tiểu bang đang có 150 đám cháy, tình trạng chưa từng có trong 5 năm qua. Ít nhất 28 đám cháy trong tiểu bang Victoria không thể kiểm soát. Khoảng 6,000 Nhân viên cứu hỏa phải đối phó với các đám cháy rừng trong lúc nhiệt độ mùa hè lên trên 40 độ C. Các nỗ lực đang tập trung để ngăn chận các đám cháy chung quanh thành phố Melbourne. Báo chí địa phương cho biết ít nhất 5 nhân viên cứu hỏa bị thương. Một đám cháy ở tiểu bang South Australia không thể kiểm soát, nhưng không còn đe dọa cho nhà cửa.

Huệ Võ