26/12/2014 | 2

Chất xám Việt Nam chưa được trọng dụng

Chất xám Việt Nam chưa được trọng dụng

Giáo Sư Trần Đình Bút, nguyên hiệu trưởng trường quản lý kinh tế Trung ương cho biết, khoảng 40 năm trước đây, kinh tế Việt Nam với Hàn Quốc còn ngang hàng nhau.

Ông cho biết so với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người. Thế mà nay họ đã gần 40.000 USD/người, ta mới khoảng 2.000 USD/người. Họ đã hơn ta gấp 18 – 20 lần!

Ông chia sẻ một so sánh của ông Vũ Ngọc Hoàng, phó Ban tuyên giáo Trung ương khi so sánh Việt Nam và Hàn Quốc trước kia và hiện nay: “40 năm trước hai nước ngang nhau. 40 năm sau người Hàn Quốc qua VN làm ông chủ. Còn người VN qua Hàn Quốc là đi làm thuê và đi làm dâu xứ người”.

Một nguy cơ nữa đe dọa nghiêm trọng cho Việt Nam là năng suất lao động đang trên đà sụt giảm. Giai đoạn 2002 – 2007 năng suất của Việt Nam tăng 5.2 % nhưng đến năm qua thì chỉ còn 3.3%. Bộ máy quản lý hành chính cồng kềnh chưa được cải thiện. Hệ quả của năng suất lao động thấp và suy giảm là chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI – Global competiveness Index) rớt hạng liên tục. Năm 2011 Việt Nam được xếp thứ 59, năm 2013 xếp thứ 75.

Giáo Sư Bút đào sâu nguyên nhân đích thực là sự sáng tạo chưa được khai sáng, tác động đến nỗ lực tăng hiệu quả công việc. Những phát minh, sáng tạo khác với quy trình là lập tức bị chặn đứng. Hệ quả tiếp theo là con người Việt Nam vốn thông minh nhạy bén, nay trở nên thụ động, an phận. Sự bảo thủ đang lây lan. Nhiều khi ta lấy cái cớ đặc thù kiểu Việt Nam để biện minh cho cái sai, cái dở.

Thế giới ngày nay đã khác xưa rất nhiều.Việt Nam cần hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại để tiến bộ. Quá trình hòa nhập luôn đi đôi với cạnh tranh để phát triển. Muốn cạnh tranh được, thì tất nhiên hai yếu tố năng suất lao động và con người phải được cải thiện, nâng cao. (Thanh Lan)