Chào cờ đầu năm 2017 tại Boston

Lá cờ vàng là biểu tượng của sự tự do dân chủ cho hàng triệu đồng bào đã từng sinh sống tại miền nam Việt Nam trước năm 1975. Sau hơn 40 năm kể từ ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam, lá cờ vàng vẫn được tung bay phất phới trên các quốc gia có người Việt tị nạn Cộng Sản sinh sống. Và tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, lễ chào cờ đầu năm do hơn 20 hội đoàn cùng với cộng đồng người Việt tại Massachusetts tổ chức chào đón mùa xuân năm 2017.