31/10/2016 | 0

Chân lý 2 + 2 = 5

Trong lịch sử Hoa kỳ cận đại, chưa bao giờ có một cuộc bầu cử mang đầy không khí mê cuồng như lần này.  Cũng chưa bao giờ có tình trạng tỉ lệ tín nhiệm mà cử tri có dành cho 2 ứng cử viên chức tổng thống thấp một  cách tệ hại như lần này.

Đối với với dân chúng Hoa kỳ, sự lựa chọn chỉ còn là bầu cho ai đó đỡ tệ hơn người kia.

Điều đáng ghi nhận là: khi bị vào hoàn cảnh phải lựa một trong 2 cái tệ hại, tâm lý người ủng hộ bị cập nhật theo tiêu chuẩn nghịch lý.  Giá trị Xấu Ít, Dỡ Ít bỗng bất chợt biến thành giá trị Tốt Hơn.  Cuối cùng, tất cả mọi người đều hóa cuồng thay đổi luôn các chuẩn mực hằng được suy tôn trong thang bậc giá trị của cả nền văn minh.

Từ việc lý giải ngụy biện cho hành động vi phạm luật pháp của một ứng cử viên này đi sang một thái cực chấp nhận sự thoái hóa tư cách của ứng cử viên nọ, cử tri của hai phía mạt sát tất cả những ai nói khác ý kiến cảm tính của mình.

Tuy nhiên, phải nhớ rằng: trong thể thức dân chủ, ý kiến đa số phải được thực hiện. Do đó, 2 + 2= 5 sẽ là chân lý nếu đa số muốn như thế.  Hệ quả sanh ra từ tổng số 5 sai lạc toán học đó phải trả giá như thế nào, hậu xét.

Nhưng, xin hãy đừng quên rằng: về mặt chính trị xã hội, khác với toán học, giá trị tổng số của 2+2, có thể là 5,6, 7 hay nhiều hơn nữa, tùy theo sự đồng lòng của mọi thành viên trong cộng đồng.

Và Tất cả đều bắt đầu bằng việc đếm từng lá phiếu bầu của cử tri.

Cho dù, người thắng trong cuộc bầu cử lần này là ai đi chăng nữa, tiến trình bỏ phiếu, đếm phiếu vẫn tiến hành.  Cho dù, ứng cử viên mà ta không ủng hộ lại đoạt chiến thắng, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Chắc chắn, chánh phủ mới dù điều hành theo bất khuynh hướng nào, tiêu chí  vẫn là mang lại quyền lợi tốt nhất cho đất nước Hoa Kỳ.  Chắc chắn, cấu trúc Tam Quyền Phân Lập vẫn luôn luôn nền tảng của thể chế Dân Chủ.  Ngành Lập Pháp sẽ siết ngân sách, không để Hành Pháp tự tung tự tác dưới một tổng thống độc đoán.  Ngành Tư Pháp sẽ kiểm soát hầu không cho bất kỳ ai đi quá đà phá vỡ giá trị Hiến Pháp.

Chuỗi tiến trình bất biến trên, tất cả đều bắt từ thể thức bầu cử.  Từ việc bỏ phiếu và đếm phiếu.

Đếm phiếu không chỉ là đưa đến kết quả của bầu cử mà còn là đếm luôn số cử tri.  Biết được thành phần nào đi bầu thường xuyên. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ biết được thành phần nào, nhóm nào, cộng đồng thiểu số nào đi bầu sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử ở các cấp chính quyền.  Dựa vào thống kê trong cuộc bầu cử, các chính khách sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ cho những cộng đồng để tìm hậu thuẫn bằng lá phiếu.

Quyền lợi cho cộng đồng chúng ta, cho thế hệ mai sau lẫn hiện tại tùy thuộc vào số phiếu bầu được đếm.

Hãy đi bầu đông đủ vào ngày thứ ba 8/11 tuần sau.

Mai Phi-Long / SBTN