Chân giả cho người thương binh VNCH

Hình ảnh mà SBTN ghi nhận vào sáng ngày 8 tháng 7 tại Sài Gòn, cho thấy cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt đã hơn 41 năm rồi, nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trên rất nhiều phần thân thể của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vết thương trên mình có thể lành, nhưng mất mát của thân thể không có gì thay thế được…