27/02/2015 | 0

Cha mẹ James Foley không quan tâm tên hung thủ

Cha mẹ James Foley không quan tâm tên hung thủ

Tuscon, Arizona. (Reuters) – Cha mẹ của James Foley, phóng viên Hoa Kỳ bị phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo chặt đầu, lên tiếng sau khi hung thủ giết con trai mình chính thức được xác định danh tánh.

Bà Diane và ông John Foley cho biết họ không quan tâm nhiều tới người đàn ông phía sau mặt nạ. Phát biểu trước các thính giả, phần lớn là sinh viên báo chí tại tiểu bang Arizona, hai ông bà cho biết các phóng viên cần phải đánh giá rủi ro, cũng như các cơ quan truyền thông đang trả tiền cho công việc độc lập. Họ cũng nói về các gia đình gặp phải hoàn cảnh như họ. Theo ông John Foley, các gia đình không được tạo điều kiện để liên lạc với nhau, mà họ tin là chủ ý của chính phủ. Ông nghĩ rằng bốn gia đình kết hợp lại chắc chắn là mạnh hơn 1 gia đình và khó có thể phủ nhận rằn cả 4 gia đình đều đang phàn nàn về cùng một vấn đề. Chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa.

Theo bà Diane Foley, chính phủ cần phải có một chính sách rõ ràng hơn và minh bạch hơn về những gì họ có thể và không thể làm, hay sẽ hoặc sẽ không làm. Cha mẹ của James Foley đã thành lập Tổ Chức Di Sản James W. Foley, bao gồm các mục tiêu xây dựng một trung tâm giúp đỡ các gia đình có người bị bắt làm con tin và hỗ trợ các phóng viên Hoa Kỳ làm việc tại các khu vực có xung đột. (Nguyên Trân)