05/03/2018 | 2

Cha của một học sinh bị bắn chết: đừng chờ thay đổi luật súng, hãy tăng cường an ninh trường học

Cha của một học sinh bị bắn chết: đừng chờ thay đổi luật súng, hãy tăng cường an ninh trường học

Parkland, Florida. (CBS) – Andrew Pollack, là cha của nạn nhân Meadow 18 tuổi, thiệt mạng trong vụ nổ súng trường học ở Parkland, cho rằng việc thay đổi luật súng liên bang là điều bất khả thi. Thay vào đó, tiểu bang và liên bang nên đặt trọng tâm vào việc tăng cường an toàn trường học.

Xuất hiện trong chương trình “Face the Nation” vào hôm qua 4 tháng 3, ông Pollack giải thích ông không phải là chuyên gia về súng. Ông cũng không nói rằng đừng nên tấn công vào luật súng. Nhưng vì mỗi năm có tới 200 vụ nổ súng trường học trên toàn quốc, vì thế ông nghĩ rằng mọi người nên chú tâm vào việc làm cho trường học an toàn trước tiên.

Từ khi con gái ông cùng 16 người khác bị bắn chết, ông Pollack bắt đầu lên tiếng vận động cho sự an toàn trong trường học. Trong ngày đầu tiên trường Marjory Stoneman Douglas mở cửa đón học sinh, ông Pollack phát biểu rằng ông muốn không còn người cha nào ở Hoa Kỳ khóc thương cho con cái bị bắn chết – như ông.

Trong cuộc trò chuyện hôm qua, ông Pollack nhấn mạnh tới vấn đề an toàn trường học. Ông kêu gọi tất cả những người cha không thể khoanh tay chờ đợi, mà phải tự làm một điều đúng đắn cho con cái họ. Ông sẽ không lắng nghe tổng thống, và cũng không để mặc mọi việc cho chính phủ. Ông sẽ đứng lên nhận trách nhiệm, làm mọi điều theo cách của ông, và tin rằng ý tưởng của ông đang được nhiều người ủng hộ. (Mai Đức)