Cha bảo lãnh con ở VN, cần những điều kiện gì?

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này sẽ cùng nói chuyện với luật sư Trần Văn Hòa. Trong trường hợp người đàn ông từ Hoa Kỳ về Việt Nam và có con với một người phụ nữ, thì làm cách nào để mang được đứa con đó sang Hoa Kỳ? Đứa bé có thể đi mà không có mẹ hay không? Người cha phải có đủ những điều kiện gì để có thể bảo lãnh người con? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.