28/09/2015 | 0

CEO Facebook: Nối mạng là quyền con người

CEO Facebook: Nối mạng là quyền con người

Liên Hiệp Quốc, New York. (Reuters) — Nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, ông Mark Zuckerberg xác định quyền truy cập mạng internet là một quyền con người.

Tổng giám đốc Facebook nói như vậy hôm Thứ Bảy vừa qua, khi tham gia phát biểu tại Diễn Đàn Khu Vực Tư Nhân Liên Hiệp Quốc năm 2015. Diễn đàn này là một phần của Sáng Kiến Hiệp Ước Toàn Cầu, tập trung vào vai trò của khu vực tư nhân trong việc thực hiện các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững. Các mục tiêu này đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua hôm Thứ Sáu, và bao gồm một kế hoạch toàn cầu kéo dài 15 năm nhằm chấm dứt đói nghèo, giảm bất bình đẳng và bảo vệ môi trường. Trong bài diễn văn khai mạc Diễn Đàn Khu Vực Tư Nhân, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói về tầm quan trọng của việc huy động cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Ông cho rằng bằng cách thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cộng đồng này sẽ cải tiến môi trường để kinh doanh và xây dựng các thị trường.

Đến lượt mình, ông Zuckerberg tuyên bố rằng, kết nối internet là một quyền con người, và ông công bố một nỗ lực chung của toàn cầu để khởi động một chiến dịch nhằm hỗ trợ một bản Tuyên Ngôn Kết Nối. Văn kiện này sẽ giúp cho việc truy cập internet trở thành một ưu tiên toàn cầu. (Huy Lam)