22/05/2020 | 17

CDC Hoa Kỳ ở Việt Nam được cấp 3.9 triệu Mỹ kim để chống COVID-19 

CDC Hoa Kỳ ở Việt Nam được cấp 3.9 triệu Mỹ kim để chống COVID-19 

Trụ sở chính của CDC Hoa Kỳ (Reuters)

Tin từ VOA: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đã cam kết một khoản tiền ban đầu là 3.9 triệu Mỹ kim cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn.

VOA cũng đưa tin rằng cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC Hoa Kỳ đã đào tạo cho 15 bệnh viện và hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh và thành phố của Việt Nam trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19.

Tổ chức này đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19.

Như tin đã đưa, vào đầu tháng 5/2020, Chính phủ Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần 9.5 triệu Mỹ kim cho Việt Nam, trong đó có 5 triệu Mỹ kim trong Quỹ Hỗ trợ Kinh tế nhằm “khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.”

Quốc Tuấn