13/08/2021 | 21

CDC đề nghị tiêm vaccine COVID cho những người mỹ bị suy yếu miễn dịch

CDC đề nghị tiêm vaccine COVID cho những người mỹ bị suy yếu miễn dịch

Một hội đồng quan trọng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã thống nhất bỏ phiếu vào thứ Sáu đề nghị tiêm vaccine Pfizer’s hoặc Moderna’s Covid-19 cho những người Mỹ bị suy giảm miễn dịch.  Quyết định của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng tuân theo sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào ngày thứ Năm về các mũi tiêm thứ ba cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

CDC, cơ quan có tiếng nói cuối cùng, dự kiến sẽ thông qua đề nghị của ban hội thẩm vào cuối thứ Sáu. Với sự đồng ý của cả hai cơ quan, các liều tăng cường có thể bắt đầu được sử dụng ngay lập tức.  FDA đã phê duyệt liều thứ ba của vaccine Pfizer và Moderna cho “những người ghép tạng hoặc những người được chẩn đoán mắc các tình trạng được coi là có mức độ suy giảm miễn dịch tương đương.”

CDC đề nghị liều thứ ba cho những người Mỹ dễ bị tổn thương từ 28 ngày trở lên sau khi hoàn thành hai đợt tiêm ban đầu. Liều tăng cường cũng được khuyến cáo cho bệnh nhân ung thư và bệnh nhân HIV sau khi dữ kiện cho thấy các phản ứng miễn dịch sau hai liều ban đầu ở những bệnh nhân này không bảo vệ đầy đủ chống lại Covid-19 và các biến thể của nó.

Các nghiên cứu cho thấy rằng liều vaccine thứ ba có thể giúp những bệnh nhân có hệ miễn dịch không đáp ứng tốt với liều thứ nhất hoặc thứ hai. Năm nghiên cứu nhỏ được trích dẫn bởi CDC cho thấy 11% đến 80% những người có hệ thống miễn dịch suy yếu không có kháng thể có thể phát hiện để chống lại Covid sau hai mũi tiêm.