12/01/2016 | 0

CBS điểm qua bài diễn văn về tình trạng liên bang của TT Obama

CBS điểm qua bài diễn văn về tình trạng liên bang của TT Obama

New York, New York. (CBS) – Tổng thống Obama đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang vào tối thứ Ba. Đây là bài diễn văn thứ bảy và cũng là cuối cùng của ông.

Theo CBS, bài diễn văn năm nay không giống với các bài diễn văn mà ông Obama từng đọc trước đó. Theo phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest, trong bài diễn văn cuối cùng này, Tổng thống Obama nói chuyện với người Mỹ các thách thức cũng như các cơ hội của đất nước. Ông Earnest nói điều quan trọng nhất là các loại quyết định mà Tòa Bạch Ốc đưa ra sẽ có tác động đáng kể, không chỉ tới thế hệ người Mỹ tiếp theo, mà còn là nhiều thế hệ của người Mỹ trong tương lai. Trong bài diễn văn sáng thứ Bảy hàng tuần, Tổng thống Obama cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy lạc quan về một năm sau đó như lúc này. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang, Tổng thống nhấn mạnh đến các sắc lệnh hành pháp mà ông có kế hoạch công bố, nhằm ngăn chặn nạn bạo lực súng mà không cần sự chấp thuận của Quốc Hội.

Nhưng theo Tòa Bạch Ốc, trong bài diễn văn về tình trạng liên bang, tổng thống cũng nói về một số vấn đề cần thảo luận, sẽ được hai đảng cùng làm việc với nhau. Phát ngôn viên Earnest tin rằng hai đảng sẽ đồng ý thống nhất và mạnh mẽ về việc cải cách hệ thống tư pháp hình sự. Tòa Bạch Ốc sẽ sử dụng các trang xã hội để truyền tải thông điệp tối nay của tổng thống, cung cấp hình ảnh hậu trường của sự kiện tối thứ Ba qua Snapchat. (Mai Đức)