27/09/2013 | 0

CẦU THỦ LIONEL MESSI RỜI TOÀ ÁN.

CẦU THỦ LIONEL MESSI RỜI TOÀ ÁN.

Tin Barcelona – Cầu thủ  Lionel Messi và thân phụ là ông Jorge Messi đã rời toà án ở Gava, gần Barcelona sau khi trả lời toà án về các tội truy tố đã không khai đúng thuế lợi tức từ năm 2006 tới năm 2009. Ông Jorge Messi xuất hiện trước toà lúc 10 giờ sáng và Cầu thủ trong Năm của Thế giới xuất hiện vào lúc 11 giờ. Những người ủng hộ tập trung bên ngoài đã lo to những lời ủng hộ khi thấy ngôi sao của Barcelona. Cầu thủ Trong Năm của Thế Giới  và phụ thân đều nói rằng họ không làm điều gì sai trái và họ vừa mới trả tiền thuế điều chỉnh trên 5 triệu euros. Theo phòng Công tố Tội phạm Thuế Vụ ở Catalonia, lợi tức từ dùng hình ảnh của Messi qua hệ thống web của các công ty ở Uruguay, Belize, Thụy Sĩ và Anh đã bị che dấu. Luật sư Cristobal Martel của gia đình Messi cho biết thân chủ đã chỉ thị cho ông ta cộng tác với chính quyền để tìm sự dàn xếp hợp lý.