Đang tải...

Cầu thép đặc biệt duy nhất ở Sài Gòn sắp bị phá bỏ

Cây cầu Bình Lợi hơn 100 năm nay đang bị nhà cầm quyền chuẩn bị tháo dỡ. Phóng viên SBTN tường trình sau đây.

Loading...