17/10/2019 | 12

Cầu thép đặc biệt duy nhất ở Sài Gòn sắp bị phá bỏ

Cây cầu Bình Lợi hơn 100 năm nay đang bị nhà cầm quyền chuẩn bị tháo dỡ. Phóng viên SBTN tường trình sau đây.