Cầu siêu & phủ cờ linh cữu anh hùng Lý Tống

Vào trưa thứ Bảy 20/4/2019, linh cữu của anh Lý Tống đã được di chuyển từ thành phố San Diego tới thành phố Westminster, và được quàn tại Peek Family Funeral Home. Tại nơi đây có các nghi thức tôn giáo và lễ phủ Quốc Kỳ trên linh cữu anh Lý Tống với sự hiên diện đông đảo của đồng hương.